SZ kategorija

TR1 mygtukas šviesus TR2 mygtukas šviesus SZ mygtukas SM mygtukas šviesus

SZ kategorijaSZ (Savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų mokymas)

SZ kategorija leidžia vairuoti savaeiges žemės ūkio mašinas (cukrinių runkelių, bulvių, javų, pašarų ir kiti savaeigiai kombainai, savaeigės šienapjovės).
SZ kategoriją gali laikyti nuo 17 metų eksternu arba kursuose.

Kaina €100

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:

• Pasibaigus galiojimo laikui (išduotų iki 2000-06-01) ir pasibaigus galiojimo terminui (galioja 10m.)
• Netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas)
• Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas)
• Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu nurodytos traktorininko pažymėjime.
• Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.

Reikalingi dokumentai:

• Asmens dokumentas
• 1 nuotrauka 3 x 4
• Medicininė pažyma (turi galioti II grupė)