95 kodas

95 kodas profesinis mokymas

95 kodas95 kodas: Pradinė profesinė kvalifikacija arba kvalifikacijos tobulinimo periodiniai mokymai kroviniams ar keleiviams vežti. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12 stulpelyje.

Naujiems C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojams: įgyvendinant 2013 m. Liepos 15d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo visų ES šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams norintiems vežti krovinius (dirbti krovinių pervežime) ir keleivius (dirbti keleivių pervežime) komerciniais tikslais (gaunant iš to atlygį) privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodą) ir kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus kvalifikacijų kompetencijų vertinimo praktinės dalies tvarkaraštis

Kaina €260 (periodinis – €60)

Mokymo programa:

• Teorijos mokymas 140 val., praktikos 10 val.
• Galimybė neribotai naudotis atnaujinta KET mokymo programa klasėje.
• Profesionalios dėstytojų konsultacijos.

Reikalingi dokumentai:

• Asmens dokumentas
• Galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma.
• Vairuotojo pažymėjimas

Šiuos kursus privalo įgyti:

• C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojai vežantys krovinius komerciniais tikslais ir įgiję teisę vairuoti po 2009 m. rugsėjo 10d.
• D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai vežantys keleivius komerciniais tikslais ir įgiję teisę vairuoti po 2008 m. rugsėjo 10d.
• Privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodą) ir kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose. Trukmė – 40 val.